O nas

Szkoła Trenerów ECO21 jest częścią projektu ?Doing-It-Together-Science? (DITOs) w ramach programu badań naukowych Unii Europejskiej Horyzont 2020. Jest to do tej pory największa inicjatywa unijna w zakresie badań i innowacji, której budżet wynosi 80 mld euro. Konkurs w zakresie popularyzacji nauki należy do jednych z najbardziej prestiżowych w całym programie. Dotychczas z polskich instytucji uczestniczyło w nim tylko warszawskie Centrum Nauki Kopernik.

Głównym celem projektu DITOs jest zaangażowanie naukowców i osób spoza tego kręgu w realizację badań metodą obywatelską (citizen science). To podejście pozwala na prowadzenie obserwacji na nieznaną dotychczas skalę, w tym zwłaszcza tych dotyczących zmian zachodzących w środowisku. Przykładami takich projektów badawczych może być bożonarodzeniowe liczenie ptaków, prowadzone przez Audobon Society od 1900 r. czy BioWeatherMap, czyli platforma internetowa służąca zbieraniu danych o bioróżnorodności i zdrowiu publicznym.

Ważnym aspektem projektu DITOs jest ustalenie standardów dla prowadzenia tego rodzaju badań, w tym społecznych i środowiskowych (responsible research & innovation). Działania w ramach inicjatywy będą koncentrować się na dwóch obszarach tematycznych: biotechnologii (biodesign) i równowadze ekologicznej (environmental sustainability). Projekt obejmuje szereg działań popularyzatorskich skierowanych do szerokiego grona odbiorców (wystawy, kawiarenki naukowe, warsztaty), jak i osób zawodowo zajmujących się nauką (konferencje, seminaria, wypracowanie rekomendacji).

 

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji ?Horyzont 2020? na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 709443.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji ?Horyzont 2020? na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 709443.

Dodaj komentarz