Zgłoś się do 30 listopada!

Do 30 listopada trwa rekrutacja do kolejnej BEZPŁATNEJ edycji Szkoły Trenerów ECO21.PL. Poszukujemy piętnastu osób zainteresowanych nie tylko rozwojem trenerskim, ale chcących także w pozytywny sposób oddziaływać na swoje otoczenie.

W Szkole Trenerów ECO21 ważne jest podejście holistyczne, kontekst środowiskowy. Istotne jest dla nas, by nasi Absolwenci wykorzystywali swoje umiejętności trenerskie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działaniach prospołecznych, np. na rzecz swojej społeczności lokalnej lub w aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dodaj komentarz