Co otrzymujesz?

W Szkole Trenerów ECO21 ważne jest podejście holistyczne, kontekst środowiskowy. Istotne jest dla nas, by nasi Absolwenci wykorzystywali swoje umiejętności trenerskie nie tylko w pracy zawodowej, ale także w działaniach prospołecznych, np. na rzecz swojej społeczności lokalnej lub w aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Osoby, które ukończą Szkołę otrzymają Certyfikat potwierdzający kompetencje trenerskie na poziomie 5. EQF – Europejskich Ram Kwalifikacji i będą miały możliwość zaprojektowania programów aktywnej edukacji z wykorzystaniem mapowania społecznościowego. W ramach projektu “Doing It Together science (DITOs)” uruchomiona zostanie tylko jedna grupa Szkoły Trenerów licząca 15 osób.

Intensywny program

Program szkoły to aż 256 godzin intensywnych zajęć – warsztatów i treningów, integrujących tematykę środowiskową z rozwojem osobistym trenera.

Trening interpersonalny

Program 40-godzinnego treningu interpersonalnego, prowadzony w 15-osobowej grupie. Zajęcia odbywają się w Bystrej k. Bielska-Białej.

Trening praktyki głębokiej ekologii

Warsztat trwający trzy dni, odbywający się w Bystrej k. Bielska-Białej dotyczący budowania relacji człowieka z przyrodą.

Mapowanie społecznościowe

Praktyczne warsztaty wykorzystania map w pracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych. Zobacz mapy.eco21.pl

Specjalistyczne warsztaty

W tym m.in. Asertywność, Komunikacja, Trudne sytuacje szkoleniowe, Konstruowanie projektów edukacyjnych.

Etiudy dyplomowe uczestników

Próbki pracy warsztatowej przygotowane przez uczestników Szkoły z informacją zwrotną.

Kto może uczestniczyć?

Kto może uczestniczyć?

Projekt ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do osób z całej Polski podejmujących aktywne działania na rzecz rozwoju lokalnego i/lub ochrony przyrody, w tym:
  • przedstawicieli/wolontariuszy organizacji pozarządowych,
  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  • pracowników uczelni i placówek badawczych.
Osoby zgłaszające się do udziału muszą posiadać:
  • wykształcenie minimum średnie,
  • predyspozycje do pracy z grupami, wysokie umiejętności interpersonalne.
Nie jest wymagane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Zespół trenerów

Warsztaty i szkolenia w trakcie Szkoły Trenerów prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów z wieloletnim stażem.
Mirela Pawlikowska
Mirela Pawlikowska
mgr pedagogiki, trenerka rekomendowana przez PTP oraz STOP.
Tomasz Małanka
Tomasz Małanka
Socjolog, członek PTP z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracy.
Bernadeta Grobelny
Bernadeta Grobelny
mgr geologii, superwizor STOP, trener rekomendowany przez PTP, prowadzi treningi i warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i społecznych.
Izabela Butniewicz-Folusiak
Izabela Butniewicz-Folusiak
mgr politologii, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt, trenerka rekomendowana przez PTP i STOP. Zawodowo łączy pracę psychoterapeutki i trenerki.
Ilona Opaszowska
Ilona Opaszowska
Mgr socjologii, coach, trener, terapeutka dźwiękiem, specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów i treningów z zakresu rozwoju osobistego.
Paweł Wyszomirski
Paweł Wyszomirski
Prezes Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto, kurator konferencji TEDxKatowice, koordynator europejskiego projektu DITOs. Autor i redaktor książek.
Aleksandra Wittich
Aleksandra Wittich
Trenerka umiejętności interpersonalnych, prowadzi liczne szkolenia warsztatowe. Jest praktykiem w zakresie psychologii społecznej. Prowadzi projekty badawcze.
Ryszard Kulik
Ryszard Kulik
doktor psychologii, trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (rekomendacja II st.) Od 26 lat zaangażowany w prowadzenie grup w ramach edukacji psychologicznej i ekologicznej.

Warunki ukończenia Szkoły

Każda osoba biorąca udział w Szkole Trenerów musi spełnić poniższe warunki, aby ukończyć pełny cykl szkoleń i otrzymać certyfikat.

Rekrutacja zakończona

Wiadomości